प्रधान मन्त्री मोदी आज उत्तर प्रदेशको वृन्दावन भ्रमणमा जानुहुँदैछ

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेशको वृन्दावन जानुहुनेछ। उहाँले वृन्दावन चन्द्रोदय मन्दिरमा अभय पात्र फाउन्डेशनको तीन अर्बौ भोजन थाली पस्किएको अवसरमा पट्टिकाको अनावरण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रधान मन्त्रीले स्कूले नानीहरूका साथ भोजन प्रसाद वितरण गर्नुहुनेछ।

अक्षय पात्र फाउन्डेशन स्कूलहरूमा दिउँसोको भोजन योजना लागू गर्ने एक साझेदार संगठन हो। आफ्नो १९ वर्षको सेवाको बेला फाउन्डेशनले १२ राज्यका १४ हजार ७ सय २ स्कूलहरूमा १७ लाख ६० हजार केटाकेटीहरूलाई दिउँसोको भोजन उपलब्ध गराएको छ।