आबु धाबीद्वारा अदालतहरूमा प्रयोग निम्ति हिन्दीलाई आधिकारिक भाषाको रूपमा घोषणा गरिएबाट न्याय बढी सहज प्राप्य हुनेछः परराष्ट्र मन्त्री स्वराज

परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वाराजले के भन्नुभएको छ भने, आबु धाबीले हिन्दीलाई अदालतहरूको कामकाजमा प्रयोग निम्ति एउटा आधिकारीक भाषाको रूपमा घोषणा गरेपछि त्यस मुलुकमा रहेका भारतीयहरूको लागि न्याय प्राप्ति सरल र बढी सहज प्राप्य हुन जाने छ।

एउटा ट्वीटमा श्रीमती स्वराजले यस निर्णयको लागि आबु धाबीको धन्यबाद गर्नुभयो।

आबु धाबीको न्यायीक विभागले न्याय निष्पादनमा सुधारको उद्देश्य निहित प्रयासको हिस्साको तवरमा शानिबार हिन्दीलाई अरबी र अङ्ग्रेजीका साथ अदालतहरूमा प्रयोगको निम्ति तेस्रो आधिकारीक भाषाको रूपमा सामेल गरेको कुरा बताएको थियो।