निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरूबीच नयाँ दिल्लीमा बैठक

निर्वाचन आयोग र  केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरूबीच नयाँ दिल्लीमा  एक बैठक भएको छ। आगामी लोकसभा चुनाउको तयारीको एक भागको रूपमा सो बैठक बसेको हो।

बैठकमा चुनाउ ड्युटीको बेला केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरूबारे बताइयो। यो महिनाको प्रारम्भमा चुनावका तारिखहरूको घोषणा भएपछि यो पहिलो बैठक बसेको थियो।

भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा र भारतीय पुलिस सेवा जस्ता विभिन्न केन्द्रीय सेवाका अधिकारीहरू पर्यवेक्षक बलमा सामेल छन्।