सेन्सेक्समा ३ अङ्कको बढोत्तरी, निफ्टी ११,३४३-मा बन्द

बिहिवार बम्बे स्टक एक्सचेन्जको सेन्सेक्स तीन अङ्कको बढोत्तरीका साथ ३७,७५५-मा बन्द भयो। नेशनल स्टक एक्सचेन्जको निफ्टी पनि २ अङ्कको बढोत्तरीका साथ ११,३४३-मा बन्द भएको छ।