सललल पानी…

युगल स्वरः जयनन्द लामा र मीरा राणा/ सङ्कलनः रूबी जोशी

 सासुको दाईजो…

युगल स्वरः सुनिता सुब्बा र पवित्र सुब्बा/ सङ्कलनः चन्द्रकला शाह