अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार-निरोध दिवसको अवसरमा विशेष वार्ताः...

‘समान समाज, शान्ति एवम् सुरक्षामा बाधक भ्रष्टाचार’ वार्ताकारः डॉ. बिनु सुन्दास, दिल्ली विश्वविद्यालयमा समाज विज्ञानका प्रोफेसर...

अभियात्री – ४१

मूल असमिया उपन्यासकार : श्रीमती निरूपमा बरगोहाँइ /  नेपाली अनुवादक: सुश्री गीता उपाध्याय / कलाकारहरूः रञ्जना खवास र विष्णुबहादुर गुरुङ्ग वाचिका एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्रीमती रञ्जना खवास / पुस्तक संसार...

अभियात्री – ४०

मूल असमिया उपन्यासकार : श्रीमती निरूपमा बरगोहाँइ / नेपाली अनुवादक: सुश्री गीता उपाध्याय / कलाकारहरूः रञ्जना खवास र विष्णुबहादुर गुरुङ्ग वाचिका एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्रीमती रञ्जना खवास / पुस्तक संसार ...

बिहेको प्रस्ताव

नाटककार: एन्टोन चेखोव अनुवादक, निर्देशक एवम् निर्माताः श्री प्रकाश प्रसाद कलाकारहरूः श्री शंकर देव ढकाल, श्रीमती कल्पना कर्ण र श्री शंकर भण्डारी ...

शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा विशेष रूपक...

लेखक : डक्टर राजेन्द्र प्रसाद सहगल निर्देशक एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्री  विष्णुबहादुर गुरुङ्ग  कलाकारहरू: श्रीमती शीला चाँद र श्री जोगिन्दर सिंह गुरूङ्ग...