बलिको बोको

कथाकारः श्री शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग  

अपूरो सपना

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री डम्बरमणि प्रधान  

अभियात्री – ३३

मूल असमिया उपन्यासकार : श्रीमती निरूपमा बरगोहाँइ / नेपाली अनुवादक: सुश्री गीता उपाध्याय / कलाकारहरूः रञ्जना खवास र विष्णुबहादुर गुरुङ्ग वाचिका एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्रीमती रञ्जना खवास / पुस्तक संसार ...

चक्रव्यूह

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

असफल प्रेम

कथाकारः श्री धर्मराज पौड्याल वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

अभियात्री – ३२

मूल असमिया उपन्यासकार : श्रीमती निरूपमा बरगोहाँइ / नेपाली अनुवादक: सुश्री गीता उपाध्याय / कलाकारहरूः रञ्जना खवास र विष्णुबहादुर गुरुङ्ग वाचिका एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्रीमती रञ्जना खवास / पुस्तक संसार ...

अभियात्री – ३१

मूल असमिया उपन्यासकार : श्रीमती निरूपमा बरगोहाँइ / नेपाली अनुवादक: सुश्री गीता उपाध्याय / कलाकारहरूः रञ्जना खवास र विष्णुबहादुर गुरुङ्ग वाचिका एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्रीमती रञ्जना खवास / पुस्तक संसार ...