जीवनको नयाँ मोड

कथाकारः श्रीमती रञ्जना शर्मा सिंह कलाकारहरूः श्रीमती रञ्जना शर्मा सिंह र श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग...

 ती दुइ छिमेकी

कथाकारः श्री के.बी. खवास वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

आमाको चित्कार

कथाकारः श्री बाबु रोका मगर वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

बलिको बोको

कथाकारः श्री शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग  

असफल प्रेम

कथाकारः श्री धर्मराज पौड्याल वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

एक याचना अझै

कथाकारः श्री राजकुमार गौतम अनुवादकः श्री डम्बरमणि प्रधान वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग...