भोलीको आश

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग 

अपूरो सपना

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री डम्बरमणि प्रधान  

चक्रव्यूह

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

बाधा-बन्धन

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

प्रतीक्षा

 आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति: श्री प्रकाश प्रसाद उपाध्याय

जीवनको साँझमा

लेखक, वाचक एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

माया  

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग