बाधा-बन्धन

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुतिः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

प्रतीक्षा

 आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति: श्री प्रकाश प्रसाद उपाध्याय

जीवनको साँझमा

लेखक, वाचक एवम् प्रस्तुतकर्ता : श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

माया  

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

मनको कुरा

लेखक, वाचक एवम् प्रस्तुतकर्ता: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

मन खेल्छ

  आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति : धर्मराज पौड्याल

डङ्किनी

कलाकारहरू: राज कुमार सिंह र ललिता छेत्री लेखक एवम् प्रस्तुतकर्ता : विष्णुबहादुर गुरुङ्ग...