मनको कुरा

लेखक, वाचक एवम् प्रस्तुतकर्ता: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

मन खेल्छ

  आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति : धर्मराज पौड्याल

डङ्किनी

कलाकारहरू: राज कुमार सिंह र ललिता छेत्री लेखक एवम् प्रस्तुतकर्ता : विष्णुबहादुर गुरुङ्ग...

एकोहोरो माया

आलेख, वाचन एवम् प्रस्तुति : विष्णुबहादुर गुरुङ्ग

सम्झौता

    आलेख, स्वर एवं प्रस्तुति – विष्णुबहादुर गुरुङ्ग