ଗାଜା ସୀମାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବାହିନୀର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି

ଗାଜା ସୀମାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବାହିନୀର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି |

ହମାସ ଦ୍ବାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରକେଟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି |

ଅନ୍ଯ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜାରେ ଜଣେ ହମାସ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି ଏବଂ 12 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି |