ପାରା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ତୀର ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହରବିନ୍ଦର ସିଂ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ

ପାରା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ତୀର ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହରବିନ୍ଦର ସିଂ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି | ପୁରୁଷ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହରବିନ୍ଦର ସିଂ ଚୀନର ଝାଓଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି |

ପୁରୁଷ ବିଭାଗ ଡିସ୍କସ ଥ୍ରୋରେ ମନୁ ଘଙ୍ଗାସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗ ସଟ ପୁଟ F46 ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାରତର ମହମ୍ମଦ ୟାସୀର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି |