ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଅଦାଲତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲୀରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ 19 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ଯୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି

ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ଏକ ଅଦାଲତ 2004 ମସିହାରେ ଢାକାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲୀରେ ଗ୍ରେନେଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 19 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ଯୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି |

ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି | ଉଭୟ, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପାର୍ଟି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା |

2004 ମସିହାର ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ 24 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିଲା |