ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ   ଶତକଡା 14 ଭାଗରୁ  ଶତକଡା 11 ଭାଗ କୁ  ହ୍ରାସ  କରିଛନ୍ତି  କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରୁ  ଉତ୍ପାଦନ  ଶୁଳ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶତକଡା 14 ଭାଗରୁ  ଶତକଡା 11 ଭାଗ କୁ  ହ୍ରାସ  କରିଛନ୍ତି |

 ଇନ୍ଧନ ମୁଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି |

 ଏହି ମୁଲ୍ୟ ହ୍ରାସ  ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ  ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ  କୁହାଯାଇଛି |