ଯୁବ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା : 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ବ୍ୟୁନୋସ ଏରିସରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁବ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡାରେ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ଭାରତର ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି |

16  ବର୍ଷ  ବୟସ୍କ  ସୌରଭ  ଚୌଧୁରୀଙ୍କ  ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ  ପଦକ  ସହ ଭାରତ  ଯୁବ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି |