ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଅଦାଲତ ସାଇବର ଚୋରୀ  ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଜଣେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି

ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଏକ  ଅଦାଲତ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ 81 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଚୋରୀ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଜଣେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି | ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇବର ଅପରାଧ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି | ରିଜାଲ କମରସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କର୍ପୋରେସନ (ଆରସିବିସି) ର ମାଇଆ ଦେଗୁଇଟି ନାମକ ଜଣେ  ବ୍ୟାଙ୍କ ମେନେଜର ଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ଅଦାଲତ 109 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଜୋରିମାନା ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି |

ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି | ତେଣେ ମାଇଆ ଦେଗୁଇଟି ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି | ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆରସିବିସି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ  ଅନେକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ମାଇଆ ଦେଗୁଇଟି ଜଣେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ |