ସୂଚକାଙ୍କ 3 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି;  ନିଫ୍ଟି  11,343 ରେ  ପହଞ୍ଚିଛି   

ଗୁରୁବାର ଦିନ   ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କ 3 ପଏଣ୍ଟ   ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 37,755 ରେ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ନେସନାଲ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ  ନିଫ୍ଟି ର ସୂଚକାଙ୍କ 2 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 11,343 ରେ କାରବାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା | ଉଭୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଓ ନିଫ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |