ୟେମେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ

ୟେମେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି | ୟେମେନରେ ସାଉଦି ଆରବ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ଭୋଟିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା | ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ 56 ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଏହା ବିପକ୍ଷରେ 46 ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା |

ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ଫଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ରିୟାଦ ସହ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ସମାଲୋଚନା କରି ରିପବ୍ଲିକାନ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ |