ସୋମାଲିଆରେ  ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଇଏସ ର ଜଣେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାହ୍ୟା କମାଣ୍ଡର  ପ୍ରାଣ ହରେଇଛନ୍ତି

ସୋମାଲିଆରେ  ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଇଏସ ର ଦ୍ଵିତୀୟ ପାହ୍ୟା କମାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ହରେଇଛନ୍ତି  ବୋଲି ପୁଣ୍ଟଲାଣ୍ଡ ର ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି |

ସେ କହିଛନ୍ତି ବାରି ଅଞ୍ଚଳର ଇସ୍କୁସୁବାନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ହିରିରିଓ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା  ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କମାଣ୍ଡର ଅବଡ଼ିହାକିମ ଧୋକୋବ ଓ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଏକ କାର ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ | ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କିଏ ଘଟାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ସେ କିଛି ହେଲେ କହିନଥିଲେ |