د کارولو شرایط

په World Wide Web کې د لاسرسي وړ دې ویبپاڼې ملکیت د پرساربهارتي سره خوندي دی. په World Wide Web کې دې ویبپاڼې ته لاسرسی او د هغې کارونه په لاندې شرایطو د استفادې وړ ده. دې ویبپاڼې ته د ننوتلو ورسته موږ له تاسو تمه لرو ترڅو دا شرایط به مو لوستي او منلي وي. دې دې ویبپاڼې د کارولو د پاره مهرباني وکړئ لاندې شرایط په غور ولولئ، که څه هم دې ویبپاڼې ته ننوتل په خپله د دې شرایطو د منلو په معنا دي.

د پرساربهارتي په ویبپاڼه د شته توکو کارول:

په دې ویبپاڼه د شته خبرونو، معلوماتو، هنري توکو، متنونو، ویډیوګانو، غږونو، انځورونو او نورو ټولو توکو د کاپي رایټ حق د قانون مطابق خوندي دی. تاسو کولای شئ چې پورته یادو شویو توکو ته لارسرسی ولرئ او یوازې یې د شخصي او تعلیمي موخو د پاره وکاروئ. په دې توکو کې هر ډول کلي او یا جزئي بدلون او اصلاح او یا له تعلیمي موخو پرته د هغو کارول د کاپي رایټ د قوانینو د نقض په معنا ګڼل کیږي. تاسو نشی کولای د پرساربهارتي په دې ویبپاڼه شته هر ډول توکي د پرساربهارتي‌ د لیکلې اجازت‌پاڼې پرته د هر ډول موخې د پاره بدل او یا اصلاح کړئ. د پرسار بهارتي په ویبپاڼه د شته توکو د بیاتولید، بیاچاپ، پسټ، انتقال او ویش په اړه تاسو باید لاندې شرایط ومنئ.

تاسو کولای شئ یوازې د شخصي او تعلمي موخو د پاره د پرسار بهارتي ویبپاڼې توکي چاپ کړئ، د کوم د پاره چې تاسو باید د کاپي‌رایټ ټول هغه یادښتونه، چې د اصلي نسخې سره ذکر شوي وي د هرې نسخې سره ذکر کړئ. زموږ له ویبپاڼې ښکته کړل شوي او یا په دې ویبپاڼه شته د کمپیوټر هر ډول سافټویرونه د لایسنس درلودونکي دي او د لایسنس د عملي شرایطو د پریکړې سره برابر دي.

د پرسار بهارتي “Prasar Bharati” په ویبپاڼه شته توکي‌ د Prasarbharati لخوا له مختلفو سرچینو څخه راټول کړای شوي دي او دوی کولای شي، چې پرته له پخوانۍ یادونې یې بدل کړي.