د سویس ټینس ستوری روجر فیډرر د بلیډون ټایټیل په ګټلو سره یی اتم مقام ثبت کړ

د سویس ټینس ستوری روجر فیډرر د ویمبلیډن عزاز په ګټلو سره اتم مقام ثبت کړ او دا عزاز یی د لوبو پخوانۍ قهرمان مارین سیلیک ته په ماتی ورکولو سره ترلاسه کړو. ۳۶ کلن فیډرر ۱۹ ګرنډ سلیم عزاز هغه وخت ترلاسه کړو کله چې سیلیک ته یی په ۶-۳ ،۶-۱،۶-۴ ماتی ورکړه. ۳۶ کلن فیډرر په دی سیالیو کی لوبه نه ده بایللی