د پارلمان پشاکالې اجلاس به له نن څخه پیل شی

د پارلمان پشاکالې اجلاس به له نن څخه پیل شی. او دا لړی به د راتلونکی میاشتی تر ۱۱ پوری دوام ولری. زمونږ خبریال د راپور په اساس په دی ناسته کی به په زیاتو موضوعاتو خبری وشی. چی په دی کی به امرنات یاترا باندی برید او د چین سره د دوګلام په اړه باندی د پارلمان په دواړو خونو کی بحث وشی.او همدارنګه د پارلمان ټول غړی به د ولسمشر ټاکلو لپاره خپلی رایی ورکړی