وروسته دپشاکال له ناستی د دواړو جرګو ناستي تر نامعلومه مودي پوري وځندول شوي

 

وروسته دپشاکال له ناستی د دواړو جرګو ناستي تر نامعلومه مودي پوري وځندول شوي. دولسي جرګي مشري آغلی سومیترا مهاجان ویلي دي چه یادي ناستي ۱۹ پړاوه لرل چه په ۷۱ ګنټو کښي پای ته ورسیدل. آغلي وویل چه په دغه ناسته کښی هغه قانونونه منظورشول کوم چه مالي مرستو داړتیا په اړه جوړ شوي وو. آغلي وویل چه په دغه پشاکالی ناسته کښي ۱۷ قانونونه جوړ شوي وو چه له هغي څخه یی ۱۴ قانونونه منظور شول. آغلي مهاجان وویل چه ۳۰ ګنټي وخت د لاسوهني له امله ضایع شوی دی، چه ورسته ددي ناستي لپاره ۱۰ ګنټي نور وخت زیات شو، ترڅو دخلکو ستونزو ته دحل لاری پیدا شي. نور یي دبیاځل لپار ناستي تر نامعلومي مودي وځنډولي