دوزیرانو دخلیج بنګال ۱۵ مه ګډو اقتصادي او تخنیکي همکاریو ناسته تیره ورځ په کتمندو کښي ترسره شوه


 

دوزیرانو دخلیج بنګال ۱۵ مه ګډو اقتصادي او تخنیکي همکاریو ناسته تیره ورځ په کتمندو کښي ترسره شوه. ددغي ناستي په پا یله کښی وویل شول چه دغه اداره باید ډیره قوي او موثره پاتي شي، او هرهغه څه چه په پلان کښی نیول کیږي باید زر تر زره عملي بڼه ځان ته غوره کړي چه دي موخو ته دیادي ناستي دغړو همغږي اړینه ده. دوی دي پایلي ته هم ورسیدل چه دوی باید خپل منځیزه همغږي او راکړه ورکړه زیاته کړي ترڅو یاد هیوادونه یو بل ته ښه نږدي پاتي شي. دوی په دي هم سره همغږي شول ترڅو ټول پلان شوي ګامونه په وخت سره پورته شي