لومړې وزیر په وزیرانو ټینګار کړۍ چې هند پاک کړۍ

لومړې وزیر نریندر مودی د سی شنبې په ورځ د وزیرانو په خپل شورا ټینګار کړۍ چې هند دې پاک او صفا کړې ورسره دا خبره دی یقینې کړې چې سوچتا هی سیوا په نامه د ۱۴ورځو مبارزه چې په ګرد هیواد کې د ستمبر په ۱۵مه نیټه پیل شی یو لوی بریا ده.

د ۱۴ورځو د پاکوالۍ مبارزه کوم چې د هند صفا د میشن دریمه کلیزه څرګندوی د ستمبر ۱۵مې نیټې څخه تر د اکتوبر دویمې نیټې پورې په هیواد کې ولمانځلۍ شی له دی کبله چې حفظ الصحه د هر یو کس عمل جوړ شی.

د دغه ۱۴ ورځو د مبارزې برخې په حیث په یو پیشنهاد کې دا خبره شامله ده چې د یو لړ سپورتې لوبو ملې لوب ډلې لکه کرکټ، هاکې، فوټبال او بیډمنټن لوبډلې یو وروسته پاتې سیمه خپله کړې او دا یی صفا کړې. د معلوماتو په برابرولو کې د دی خبرې پیشنهاد کړۍ شوی چې د بهرنیو چارو وزارت د سوچ بهارت میشن پیغام په ورګډولو غور کولۍ شی او په ټولو نوې پاسپورتونو نښان ولرې. سربیره پردی د ټولو وزارتونو څخه غوښتل شوی دی چې د نادارو او وروسته پاتې پرګنو لپاره حفظ الصحه یقینې کولو لپاره په اختراعې پرګرامونو لآس پورې کړې.