هند او بیلا روس اقتصادی اړیکي متنوع ګرځولو ته موفق شوی

هند او بیلا روس اقتصادی اړیکي متنوع ګرځولو ته موفق شوی دی چی دواړه هیوادونو تر منځه طبعی بشپړتیاو په جوړولو پام متمرکز کړي. هغوی میک ان اندیا پروګرام تر لاندی د دفاع په ډګر کی د ګډی پرمختیا او جوړوني هڅوني ته هم موفق شوی دي. په سفر راغلي د بیلا روس ولسمشر الکسندر لوکاشینکو سره د حیاتي کچی خبرو وروسته د رسنی په بیان کی لومړي وزیر نریندر مودی وویل چی نوموړی د ولسمشر لوکاشینکو کی هیلې او ولولی موندلي چې د هند او بیلا روس دخلکو ګټو لپاره انډیوالي زیاته کړی شي. لومړي وزیر وویل چې په بیلا روس کی په ۲۰۱۵ میلادی کال کی په ځانګړی پروژو کی هند لخوا ورکړی شوی د ۱۰۰ میلیونو ډالرو د پور په کارولو په باب په خبرو او اترو کی پرمختک شوی. لومړي وزیر وویل چی هند د یوریسین اقتصادی اتحادیی سره یو آزاد تجارتی تړون په باب خبری کوی. د بیلا روس ولسمشر وویل چی نوموړی هند ته په دریم وار په سفر دی او بیلا روس د هند او د هغی سیاسی ورسره د ا قتصادی بریاوو ستاینه کوي.