افغانستان په تیرو ۱۵کلونو کې د هر ډول ملاتړ لپاره د هند مننه کوی

د افغانستا بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانې وویل چې افغانستان په تیرو ۱۵کلونو کې د هر ډول ملاتړ لپاره د هند مننه کوی. پرون په نوی ډیلې کې د وویکانند انټرنشنل فونډیشن کې یوې لمانځنې په دوران ښاغلې ربانې وویل چې هند د افغانستان د بیا ودانولو او بیا جوړونې په ابتکار کې افغانستان ته په ټینګه ملاتړ برابروی. نوموړی وویل چې افغانستان په آینده کې د دفاع په ډګر کې د نور زیات همکارۍ لپاره هند سترګې په لار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند او افغانستان ټینګ تاریخې او کلتورې اړیکې لری