مرکزي کابیني د هنر پرمختیا دوه نوي اسکیمونه منظور کړي دی

مرکزي کابیني د هنر پرمختیا دوه نوي اسکیمونه منظور کړي دی. دا اسکیمونه د ژوندانه ودي لپاره د هنر تر لاسه کولو او د معلوماتو پوهي (سنکلپ) ورسره د صنعتي ارزښت (اسټرائیو) وده ورکولو لپاره د هنر تقویه کولو پوري مربوط دي. د یادو اسکیمونو ته د نړیوال بانک مرسته تر لاسه شوي ده. سنکلپ به د څلور زره څلورسوه پنځه څلویښت کرورو روپیو ټاکلي سره د مرکز د ملاتړ لرونکی اسکیم وي. کله چې اسټرائیو به د مرکز سکتور اسکیم وي چی د دوه زره دوه سوه کرورو روپیو مصرف ولري د اسکیمونو تفصل په وړاندی کولو د هنر د پرمختیا چارو وزیر درمیندرا پرادان وویل د دغو اسکیمونو هدف داخلي او بهرني اړتیاوو لپاره په نړیواله کچه د سیالۍ کوونکی د کار ځواک جوړولو دی او دا به د ملي هنر پرمختیا میشین ته حرکت برابر کړي. نوموړي وویل چې څه د پاسه ۷۰۰ صنعتي اداري تاسیس کړی شوی دی له دی کبله چی د لکونو په شمیر غوښتونکو ته د کار روزکار برابرونکي د هنر تربیه برابره کړی شي.