ښائې چې هند به د ای ډلې د هاکۍ په یوې لوبه کې جاپان ته ماته ورکړی

د نارینو د اسیا جام د هاکۍ لوبه: هند به د ای ډلې په یوې لوبه کې جاپان ته ماته ورکړی. یو باور لرونکې د هند د هاکۍ لوبډلې پرون په ډهاکه کې پیل شوی د نارینو د اسیا هاکۍ جام په سیالۍ ګې د جاپان په وړاندې په آسانه برۍ ترلاسه کړو. دا یی د ملې کوچ په حیث ایس جویړډ میریجین لومړنۍ بریا هم وه. هند د ای ډلې په یوې لوبې کې جاپان ته د یو په مقابل په پنځو ګولو ماته ورکړله. سونیل، رمن دیپ سینګ، للیت او هرمن پریت د هند لپاره دوه ګولونه وکړل.