د ایران او عراق په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر ۴۵۰ته ورسید

د یکشنبې په ورځ راغلی د۷٬۳ درجو زلزله کوم چی د ایران او عراق ترمینځه شمالی سرحدی سیمه جړقولې وه د مړو شو کسانو شمیر ۴۵۰ ته رسیدلې. وئیلې کیږی چی ۷۰۰۰ څخه زیات کسان ژوبل شویدی . د دواړو هیوادونو دولتی رسنیو ترمخی پلټونکی او ژغورونکی د ملبی لاندی تراوسه راګیر کسانو ویستلو په لټه کی دي. دغه زلزلې د ایران یو شمیر ایالتونه و جړقول خو ترټولو زیات ځپلې ایالت په زګروز غرونو کی کرمان شاه دې کوم چی ایران او عراق بئیل کوی. د ایران یو مرستې برابرونکی ایجنسۍ وویل چی زلزلې وروسته ۷۰ زره خلک د سرسوری اړتیا لری. د ایران سترروحانی مشر

ایات الله علی خامینی خپل تعذیت وړاندی کړو ورسره ژغورونکی او حکومتی ایجنسیو ټینګار کړیدی چی د ځپلی شوی کسانو لپاره د خپله وسه هره مرسته برابره کړی. ولسمشر روحانی نن د زلزلې ځپلی سیمو ته لاړ شی.