د یونسکو نوی مشر د امریکا دغه تصمیم لغوه کړو چې د ملګرو ملتونو کلتوری موسسې مقاطعه وشي

د یونسکو نوی مشر نن د امریکې دا پریکړه یو ډ ډی ته کړی چې د ملګرو ملتونو کلتوری ټولنې څخه مقاطعه وکړی او وایی چې دغه سازمان له دی نه وړاندی بیله د واشنګټن څو واره پرځای پاتی شوی.

د فرانسی پخوانی کلتوری چارو وزیر اودری ازولی د یونسکو مشری پرغاړه لرلو لپاره د جمعې په ورځ ټاکل شوی ؤ وویل چې امریکا د ایجنسۍ پیل او آخر نه دی. امریکې او اسرائیل په تیر میاشت کې له دغه سازمان څخه د ځان ویستلو اعلان کړۍ وو او په یونسکو د اسرائیلو پرضد فرق او توپیر لری.