نیتان یاهو: اسرائیل به په سوریا کی خپل عملیاتو ته دوام ورکړی

لومړی وزیر نیتان یاهو وائي چی اسرائیل به په سوریا کی خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. نیتان یاهو پرون په بیت المقدس کی وویل چی نوموړی امریکی او روسئ ته دا خبره سپینه کړیده چی اسرائیل به د خپل امنیتی اړتیاو په سمون عمل وکړی. د نوموړی څیړنه د نړیوال تړون سمدستی وروسته مخی ته راغلی چی ورکی د سوریا جنګ څخه پس اصول وړاندی کړی شویدی. د شنبې په ورځ د روسئ یو تفاهم اعاده شوی و چی ورکی د بهرنی جنګیالانو کمولو او با لاآخره د ویستلو غږ شویدې.