هند او کاناډا د جامعه اقتصادی انډیوالۍ تړون زر تر زره پائ ته رسولو لپاره خپله ټیګه ژمنه څرګنده کړله

هند او کاناډا د جامعه اقتصادی انډیوالۍ تړون زر تر زره پائ ته رسولو لپاره خبری اتری په مخه بیولو په خاطر خپله ټیګه ژمنه څرګنده کړله. هند د تجارت او پانګی اچونی په باب د هند او د کاناډا وزارتی خبرواترو په ۴م پړاو کی تړون ترلاندی د خدماتو څانګی اهمیت هم پرګوته کړلو کوم چی پرون په نوی ډیلی کی شوی. د هند د هیات مشری د سوداګرۍ او د صنایعو چارو وزیر سریش پربهو کله چی د کناډا د هیات مشری د نړیوال تجارت چارو وزیر فیرانکوائس فلیپپی چمپاګنې پرغاړه وه. دواړو خواو د خدماتو په محاذ د لیوالتیا لرونکی د جدول تبادلې هم پرګوته کړو او هند خوا پدی خبره ټینګار وکړو چی د جامعه اقتصادی انډیوالۍ تړون ترلاندی د خدماتو لپاره جوړښت یوه مهم مرکزی ډګر دې او له کناډا څخه په مثبت عنصرونو غبرږون باید چی په ګډه ګټه و کارولې شی