په نیپال کې پارلمانې او ایالاتې ټاکنو آخرنۍ پړاو لپاره رای ورکول کیږې

په نیپال کې پارلمانې او ایالاتې ټاکنو دویم او آخرنۍ پړاو لپاره رای ورکول کیږې. په دی پړاو کې په ۴۵ ولسوالیو کې د ولسی جرګې ۱۲۸ حوزو او د ایالاتې اسمبلۍ په ۲۵۶ حوزو کې رای ورکړۍ شي په دغه آخرنۍ پړاو کې د خپل بخت آزمایلو لپاره څه لپاسه ۴۴۸۰ کاندیدان په سیالۍ کې دی څه لپاسه د یو کروړه او ۲۲ لکو رای ورکونکو لپاره ۱۵۳۴۰ څخه زیات رای ورکونکې مرکزونه جوړ کړۍ شوی دی دا رای ګیرې به نن ماښام تر د ۵بجو پورې دوام ولری. د کتمنډو زمونږ خبریال راپور راکوی چې آزادانه، عادلانه او سوله ناک ټاکنو لپاره پوره امنیتې انتظامات کړی شوی دی. د هند او نیپال پوله تړل شوی او د دواړو هیوادونو څخه امنیتې پرسونل په سرحدی سیمو کې په ګډه ګزمه کوی. ولسمشر بدیا دیوې بهنډاری او لومړې وزیر شیر بهادر دیوبا د نیپال پرګنو څخه غوښتې دی چې په ټاکنو کې په ولوله او جوش ګډون وکړی.