د هند رزرو بانک خپل مالې پالیسۍ کتنې وروسته د ریپو شرحه په ۶سلنۍ ساتلۍ

د هند ریزروبانک پرون خپل مالی پالیسی کره کتنې وروسته مهم پور ورکولو شرح پرځای ساتلې ده. د ۶ غړو د مالی پالسۍ کمیټې د کوم مشری چی د بانک والی اورجیت پټیل پرغاړه ده د هند ریزروبانک چی لنډی مودی لپاره بانکونو ته پور ورکوی په ۶ سلنۍ پرځای ساتلې ده. بلې خوا ریورس ریپو شرح پرله پسی په ۵٬۴۷ پرځائ ساتل شوی.د هند ریزروبانک وویل چی د پریکړی شا ته علت د ۴ سلنۍ د استهلاکی شیانو بیعی جدول انفلاسیون لپاره د مینځومانه دوری هدف ترلاسه کولو و او ورسره ودی ته ملاتړ برابرولوو.  دا هیله په کولو چې د بیعو وضعیت به نور سخت شي نو آر بی ای د انفلاسون خپله اندازه د پخوانې د ۴٬۲ نه واخلۍ تر د ۴٬۶سلنۍ په تله تر د ۴٬۲ نه واخلۍ تر د ۴٬۷ سلنۍ پوری زیاته کړې ده. د پالیسۍ په وړاندې کولو د آر بی اي والی اورجیت پټیل وویل مالی پالیسی کمیټې پریکړه کړی چې خپل بی طرفه بالیسی دریز ته دوام ورکړی.

نوموړی وویل کمیټې د امکانې مالې تاوان د انفلاسون تناظر لپاره پایلو په هکله ورسره د نړیوال مالی شتمنیو نرخ بی ثباته کیدو له کبله اندیښنه ښکاره کړی ده. لوی بانک د خپل ټول ټال داخلې تولیداتو د ودې پیشن ګویی ۲۰۱۷-۱۸م میلادی کال لپاره ۶٬۷ سلنۍ ساتلې ده. رزرو بانک وویل چې په اوسنیو ورځو کې په نړیواله کچه د خامو تیلو په بیعو کې زیاتوالی دوام لرلی شي.