سوشما سوراج اته پاکستانیانو تداوۍ لپاره د ویزی ورکولو اعلان وکړو

د بهرنیو چارو وزیری سوشما سوراج اته پاکستانیانو ته په هند کی تداوۍ کولو لپاره د ویزی ورکولو اعلان وکړو. میرمن سوراج په ټویټر دا اعلان وکړو کله چی د طبی ویزو لپاره په خواستونو غبرږون وړاندی کولو. نوموړی وزیری وویل حکومت د پاکستان تابعینو شهبازبی بی، ظهیرالدین بابر، وزیرخان او عرفان علی چندیوته په هند کی د جګر بدلولو جراحۍ کولولپاره طبی ویزی منظوری کړیدی. په یولړ ټویټ کی هغی وویل چی وزارت پاکستانیانو میرمحمد شاهد، نیکهل راج، ظفرالله جهمت مل ته په هند کی د هغوئی تداوۍ لپاره هم ویزی منظوری کړیدي