ارون جیټلی له تجارتی مشرانو څخه غوښتی چی د اډاڼی په سیکټور کی پانګې واچوی

د مالئ چارووزیر ارون جیټلی له تجارتی مشرانو څخه غوښتی دي چی د یولا پیاوړې هند جوړولو لپاره د اډاڼی په سیکټور کی پانګې واچوی. نوموړی وویل چی د شخصی پانګه اچونه ورسره دولتی او بهرنی سرمایه کارۍ د ودی زیاتولو او د کارروزګار رامینځ ته کولو لپاره مهم دي. نوموړی وزیر پرون په نوی ډیلی کی د هند تاجرانو او صنایعو نمائیند ګانو سره په غونډی کی بودیجی څخه دمخه سلا مشوری کولې. د اډاوڼی په سیکټور کی د پانګی اچولو اهمیت په پرګوته کولو ښاغلی جیټلی وویل حکومت پدی ترڅ کی یو شمیر ګامونه پورته کړیدی او سره د نورو شیانو ملی پانګی اچونی او د اډاڼې وجهی صندوق هم جوړ کړیدې.