شاوخوا ۲۳۰۰ سرتیری د سوله ساتنی په موخه جنوبې سوډان په لوری روانیږی

شاوخوا ۲۳۰۰ پوځې سرتیری جنوبې سوډان په لوری روانیږی چې دغه جنګ ځپلی افریقایی هیواد کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنی په میشن کې ګډون وکړی.

د پوځ ویاند کولونل امن آنند ویلی دی چې هندی پوځ شاوخوا ۲۳۰۰ سرتیرو سره خپله مرسته غزوی چې جنګ ځپلی جنوبې سوډان کې د سولی فضا واکمنولو په هڅه کې د ملګرو ملتونو ملاتړ وشي.

رسمی شمیر لمخی هندوستان د سرتیرو تر ټولو زیاته مرسته برابرونکی هیواد جوړ شوی او په تیرو شپږو لسیزو کې د ملګرو ملتونو ۷۱ سوله ساتونکې میشنونو څخه په شاوخوا ۵۰ کی یی د کابو ۲لکه سرتیری د برابرولو مرسته کړی.