هند د سیند روزنې لپاره نیپال ته ۱۸٬۰۷ کروړه نیپالی روپیو مرسته برابره کړی

هند په نیپال کې د سیند روزنې او د لال بکیا، باګمتی او کملا سیندونو په اوږدو کې بندونه جوړولو لپاره ۱۸٬۰۷ کروړه نیپالې روپیو مرسته برابره کړی. په نیپال کې د هند سفیر منجیو سینګ پوری د بسپنې چک په کتمنډو کې د نیپال انرژۍ اوبه خوار او د اوبو منابعیو وزارت سکرټر ډاکټر سنجې شرما ته وسپارل. د اوبه خوار انرژۍ او د اوبو منابعو وزیر برشا مان پون هم په دی موقع موجود ؤ. په نیپال کې لال بکیا، باګمتې او کملا سیندونو کې د سیند روزنې او د بندونو کار مقصد د سیلاب کابو کول او د اوبو منابعیو کارول دی کوم چې به هند او نیپال کې د دغه سیندونو په غاړه اوسیدونکې میلیونونو خلکو ته ګټې ورسوی.