ولسمشر په ممبئ کې د ایټمې انرژۍ شعبې یو نندارتون لیدنه وکړه

ولسمشر رامنات کوویند د سه شنبې په ورځ په ممبئ کې د بابا ایټمې تحقیق مرکز کې د ایټمې انرژۍ تکنالوژی شعبې یو نندارتون لیدنه وکړه. نوموړی ملت ته د ایټمې انرژۍ شعبې یو شمیر اسانتیاوی هم ملت ته وقف کړی. ولسمشر ملت ته ملټې لیف کولی میټر نظام هم وقف کړو چې د بابا ایټمې تحقیق لخوا د سرطان مریضانو علاج لپاره انکشاف کړۍ شوی. د ایټمې انرژۍ رئیس شیکر باسو ولسمشر ته یو ډوله ورحې وړاندی کړی چې د بابا ایټمې تحقیق مرکز لخوا انکشاف شوی هغه ډول ورجې دی چې زیات تولیدیږی. سره له دی د بابا ایټمې تحقیق مرکز لخوا د پرمختګ سفر تقریبا ۶ لسیزې پخوا پیل شوی ؤ، او د هغه څخه پس د ایټمې انرژۍ شعبې پرمختګ وکړو او په ګرد ملت کې خواره اسانتیاو سره یو غټ سازمان جوړ شو.