په جمو او کشمیر کې د پاکستان ډزو کې د پولی امنیت ځواک څلور پرسونیل شهیدان شوی

په جمو او کشمیر کې تیره شپه د سامبا ولسوالۍ نړیوالې پولې په اوږدو کې د پاکستان ځواکونو لخوا په ډزو کې د پولی امنیت ځواک څلور پرسونیل چې ورکې یو مرستیال قومندان شامل دی شهیدان شول او پنځه نور ځوانان ټپی شول. د پولی امنیتې ځواک سرچینو آل انډيا راډیو ته وویل چې پاکستانې ځواکونو د پولی پوری ډډې څخه بی واره ډزې وکړی او تیره شپه شاوخوا لس بجی په رامګړ سکټر کې د پولی امنیتې ځواک چملیان او ناراین پور څوکۍ یی هدف جوړ کړی. د پاکستان لخوا ډزو کې د هند څوکیو باندی ځای په ځای کړۍ شوی پولی امنیتې ځواک پرسونیل شهیدان او ټپیان شول. د پولی حفاظت کونکې امنیتې ځواکونو ځوابې ډزې وکړی او د ډزو تبادله نن سهار ۲بجو پوری دوام درلود.