د هند رزرو بانک مشر نور زیات اختیارات یی غوښتلی

د هند رزرو بانک د نور زیات اختیاراتو په ضرورت ټينګار وکړو چې د دولتی پور ورکونکو په ترڅ کې د خراب پورونو ترمنځ د دولتی سکټر بانکونو څارنه وکړۍ شي. دغه څرګندونه د هند رزرو بانک مشر ارجیت پټیل هغه وخت وکړه کله چې د سه شنبې په ورځ‎ په نوی ډيلی کې د مالې پارلمانې دائیمې کمیټې مخې ته حاظر شو. د غونډې په دوران کې سرچینو وویل چې د خراب پورنو، بانک دسیسو د نقدی پیسې کمی او نورو مسلو باندی د پارلمان غړو څخه سخت پوښتنو سره مخامخ و. سرچینو وویل ښاغلی پټیل غړو ته باور برابر کړو چې اړین ګامونه پورته کړۍ شوی چې نظام پیاوړه کړۍ شي. نوموړی ډلی ته وویل چې د هند رزرو بانک د دولتی سکټر بانکونو باندی مناسب کنټرول نلری.