هند او انګلستان قانونې مسلکیانو د لیارې د تجربې په راکړه ورکړه یو تړون لاسلیک کړ

هند او انګلستان قانونې مسلکیانو د لیارې د تجربې په راکړه ورکړه یو تړون لاسلیک کړ او د تنازعو حل لپاره د حکومت کارکونکې به د ګڼو محکمو څخه وړاندی کار وکړی.

دا تړون روانه اونۍ خپل سفر پرمهال په لندن کې د قانون د چارو وزیر روی شنکر پرساد د انګلستان انصاف مملکتې وزیر ډيویت ګوکې سره لاسلیک کړو. د تفاهم دا قرارداد په قانونې چارو کې دوه اړخیزې مرستې ته وده ورکوی کوم چې به قضاوت او قانونې مسلکیانو ترمنځ زیاتې مرستې ته وده ورکولو لپاره یو چوکاټ منځته راولی.

دواړه هیوادونه به د نړیوال اهمیت په اوسنۍ ستونزو د معلوماتو راکړه ورکړه هم وکړی.