د ټاکنو کمسیون په چټیسګهر کې د سنګواری یعنې د دوستۍ رای ورکونکې مرکزونه تاسیس کړی

د ټاکنو کمسیون چټیسګهر په ګنشمیر ټاکنیزو حوزو کی د سنګواری یعنې د دوستۍ رای ورکولو مرکزونه تاسیس کړی چې ښځينه رای ورکونکو ته حوصله برابره کړۍ شي چې د اسمبلۍ ټاکنو کې د خپلو رایو استعمال وکړی. په چټیسګهری ژبه کی سنګواری د ملګری معنی لری. د سنګواری یا ملګری مرکزونه به ټول د ښځو لخواه اداره شي. د ټاکنو مشر مامور سوبرات ساهو وویل چی د ملګری پینځه د رای اچونی مرکزوونه د ښځو لپاره د شوراګانو د ټولټاکنو لپاره رامنځته شوی دی. چټیسګهر یو کروړ او ۸۵ لکه د رای اچونی په شرایط برابر وګړی لری چی په د کی ۹۲لکه یی ښځی دی او یاد ایالت ۹۰ ټاکنیزی حوزی لری. د دوهم پړاو رای اچونه به د همدی میاشتی په ۱۲مه او ۲۰مه نیټه ترسره شي.