کریسچین مائیکل د پنځو ورځو د سی بي آي توقیف لاندی ولیږل شو

د چهارشنبې په ورځ د ډيلی یوی محکمی د ۳۶۰۰ کروړه روپیو اګستا ویست لین وي وي آي پي چوپر چورلکو چلچلوټي او درغلۍ قضیه کې د برطانې منځګړۍ کریسچین مائیکل د پنځو ورځو لپاره د سی بي آي په توقیف کی لیږل شوی. سی بی آي د ۱۴ورځو توقیف په دی ویلو وغوښتل چی هغه مائیکل سره د ثبوت په بنیاد پوښتنی وکړی او په دغه درغلۍ کې د پیسو راکړی ورکړی څخه پرده پورته کړی. سره له دی د مائیکل وکیل محکمی ته خواست وکړو چی نوموړی قضائې توقیف ته ولیږی. کریسچین مائیکل د سه شنبې په شپه د متحده عربی اماراتو څخه هند ته راوستل شوی او پرون د سی بي آي ځانګړی قاضې ارویند کمار مخی ته حاظر کړۍ شو. د مائیکل پلوه د ضمانت یو خواست هم وړاندی کړۍ شو. محکمی د سی بی آي څخه وغوښتل چی ټول اړه لرونکی اسناد دی چی ورکی تورن لیک شامل دی مائیکل ته ورکړی.