د رانیل ویکرماسینګی ملاتړ کونکو د ولسمشر میتری پالا سیری سینا روش غندلۍ

په سریلانکا کی د برطرفه کړۍ شوی لومړی وزیر رانیل ویکرماسینګی ملاتړ کونکی یو شمیر پارلمانی غړو پرون په پارلمان کې د ولسمشر میتری پالا سیری سینا روش غندلۍ. کله چی د مهندا راجپکسی ملاتړ کونکی پارلمانی غړو پرون پرله پسی پنځمی ورځ لپاره د پارلمان اجلاس مقاطعه وکړه. د اجلاس په دوران کی پارلمانی غړو د ولسمشر لخوا د پارلمان ړنګولو او د ښاغلی راجپکسی ټاکنی غیر قانونی وبلله. هغوی پرګوته کړل چی دا د سریلانکا په تاریخ کې لومړۍ ځل دی چی هیواد د لومړۍ وزیر یا کابینی څخه بی برخی دی.