لومړی وزیر مودی د مالیزیا پارلمان غړی سره لیدنه وکړه

د مالیزیا د پارلمان غړی او د مالیزیا د کیادیلان رکیار ګوند یا پی کی آر مشر داتوک سیری انوار ابراهیم پنجشنبې په ورځ لومړی وزیر نریندر مودی څخه لیدنه وکړه. ښاغلی ابراهیم د مالیزیا پارلمان دوو غړو- کیساوان سبرمنیم او سانتهارا کمار رامانایډو سره په دغه سفر مل دی. لومړی وزیر په دی ورستیو کې د پی کی آر ګوند رئیس په توګه انتخابیدو لپاره ښاغلی ابراهیم ته مبارکی ورکړه. لومړی وزیر تیرکال مۍ میاشت کې مالیزیا دننه د هغوی آخرنۍ غونډه راپیاده کړه. نوموړی د مالیزیا لومړی وزیر ډاکټر مهاتیر محمد ته نیکی هیلی هم ولیږلی. دواړو مشرانو د دوه اړخیز ګټو په معاملو دوه اړخیزې، سیمه ایزې او نړیوالې څیړنی وکړی.