نواز شریف پرون د بندی خانی څخه روغتون ته ولیږدول شو

د پاکستان بندي شوې پخواني لومړی وزیر پرون روغتون ته ولیږدول شو وروسته له هغه چې نوموړی د زړه درد څخه شکایت وکړو. نوموړی د لوړ امنیت سره په لاهور کې د پنجاب د زړه انسټیټوټ ته ولیږدول شو چیرته چې ډاکټران د ایکو کارډیوګرافي او سټریس تالیېم سکېن په شمول ځینې آزموینې ورباندې وکړی. شریف د اداري فساد په یوی قضې کې په کوټ لکهپت زندان کې د اوو کالو بند تیروي.

یو ځانګړې طبي هیت چې تیره اونۍ په زندان کې د شریف معاینه وکړه ویلی و چې نوموړی په بشپړه توګه روغ ندی او د هغه لپاره د درملنې وړاندیز ورکولو څخه مخکې ځینې نورې آزموینې اړین وی. شریف دوه ځله په ۲۰۰۱ او ۲۰۱۷میلادي کلونو کې کورونري انجیوپلاستي (پي سي آی) ترسره کړې. نوموړی همدارنګه په ۲۰۱۱او ۲۰۱۶میلادي کلونو کې دوه ځله د زړه عملیات هم کړې دی.