د جمو او کشمیر په ګولګام کې پنځه ترهګر وژل شوي

په جمو او کشمیر کې یکشنبې په ورځ د جنوبې کشمیر کولګام ولسوالۍ د کیلام دیوسار په سیمه کې د امنیتې ځواکونو سره په نښته کې پنځه ترهګر وژل شوي.

د ټوپکو جنګ په سیمه کې سهار وختې شروع شو کله چې د امنیتې ځواکونو ګډې ډلې په سیمه کې د ترهګرو د شتون په باره خصوصې معلوماتو په اساس چڼونکې عملیات پیل کړل. څنګه چې ځواکونه دغه مشکوک ځای ته ورسیدل، پټو ترهګرو په ځواکونو بی دلیله ډزې شروع کړی.