دولت په ستره محکمه کی د رافیل د قضې په اړه یوه ګواه نامه ثبت کړی

دولت په ستره محکمه کی د رافیل د قضی په اړه یوه ګواه نامه ثبت کړی ده. مرکز ویلی چی د غوښتوونکو لخواه په دی اسنادو کی د رافل د معامله د بیا کتنی غوښتنه شوی او دا مسله یی د ملی امنیت لپاره حساسه ګڼلی. د دفاع وزارت په دی ډکه شوي ګواهنامه کی ویلی چی هغه کسانو چی د رافیل د معاملی د اسنادو کاپی کولو لپاره یی لاره برابره کړی یو جرم یی ترسره کړی او امنیت یی په خطر کی اچوولی. وزارت وویل چی دننه د دولت لخواه څیړنی روانی دی ترڅو وموندل شي چی څرنګه او څه وخت دا حساس اسنادونه بهر شوي. په دی ګواهنامه کی ویل شوي چی دا اسنادونه د غووښتوونکی هر یو پخوانی اتحادیه وزیر یشونت سنها او ارون شوری او د جنګی الوتکو مربوطه مدافع وکیل پراشنت بهوشان لخواه وړاندی شوی. هغوی زیاته کړی چی دا اسنادونه په پراخه کچه خپاره شوی او د هیواد دښمنانو ته د لاسرسی وړ دی. د استناف محکمه به رافل د قضیه به اړه نن د غوښنلیکونو بیا اورونه وکړی.