په افغانستان کی سیلابونو له کبله لږ تر لږه ۳۵ کسان مړه شوي

په افغانستان کی ډیر زیات اورښتونو له کبله په تازه سیلابونو کی لږ تر لږه ۳۵ کسان مړه شویدی. د افغانستان د ناوړین سره چاره کونکی اداری ویاند وویل چی هغه شدید سیلابونه کوم چی پرون پیل شوی و په شمالی ایالت فریاب کی ۱۲کسان او په لویدیځ ایالت هیرات کی ۱۰ کسان مړه شویدی. د زرګونو په شمیر کورونه ویجاړ شوي او زرګونو په شمیر خلک بی کوره شویدی.